ONZE VISIE

Hoeksteen spoort locaties op voor woningbouw- en bedrijfsterrein en recreatiedoeleinden.
Het doel is om in overleg met marktpartijen (bouwers, ontwikkelaars, financiers en overheid) die locaties in ontwikkeling te brengen, zodat daadwerkelijk woningen, kantoren, winkels en bedrijfspanden kunnen worden gerealiseerd.

Hoeksteen acquireert in Nederland vooral in de kernrandzones van gemeenten. Spreekt met en bezoekt agrariërs, particulieren en bedrijven die hun grond willen of gaan verkopen. De komende jaren neemt ook de binnenstedelijke ontwikkeling in belang toe en zal de kwaliteit van de woningen moeten worden aangepakt.

REDEN VOOR INSCHAKELING:

1. Een renderende advisering;
2. Kennis van zaken op het terrein van de ruimtelijke ordening;
3. Hoe om te gaan met bijvoorbeeld de Wet voorkeursrecht gemeente;
4. No cure no pay